Categories
News

ประเภทของการ จัดฟันแบบใส invisalign

ประเภทของการ จัดฟันแบบใส invisalign การจัดฟันแบบใส invisalign เป็นการนำนวัตกรรมของอเมริกาเข้ามาช่วยในการรักษา ด้วยการออกแบบจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน จนไปถึงขั้นตอนการรักษา ถือเป็นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางคลีนิค เรามีทีมทันตแพทย์ที่มีความรู้และประสบการณ์มาอย่างยาวนาน จึงสามารถวางแผนการรักษาของผู้เข้ารับการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดฟันแบบใส invisalign มีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับสภาพช่องปากของแต่ละบุคคลและผลการวินิจฉัยของทันตแพทย์ ว่า สภาพฟันของผู้เข้ารับการรักษาเหมาะสมที่จะทำการ จัดฟันแบบใส invisalign ในรูปแบบใด โดยมี 3 รูปแบบคือ การจัดฟันแบบใส invisalign full โดยการจัดฟันแบบนี้ จะมีเครื่องมือ 15 ชิ้นขึ้นไป ซึ่งเหมาะกับผู้ที่มีปัญหาฟันค่อนข้างมาก การจัดฟันแบบนี้จะสามารถแก้ปัญหาฟันได้ทุกกรณี ใช้เวลาการจัด 6 เดือนขึ้นไป

รูปแบบต่อมาคือ การจัดฟันแบบใส invisalign lite ใช้เครื่องมือการจัดฟันตั้งแต่ 7-14 ชิ้น เหมาะกับผู้ที่เคยเข้ารับการจัดฟันมาก่อน มีปัญหาฟันเพียงเล็กน้อย ใช้เวลาการจัดฟันประมาณ 4 เดือน และรูปแบบสุดท้าย การจัดฟันแบบใส invisalign i7 ซึ่งการจัดฟันแบบนี้จะมีเครื่องมือการจัดฟันเพียง 7 ชิ้น เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเพียงเล็กน้อย ทันตแพทย์ของเราจะทำการช่วยเรียงฟันให้เข้ารูปเป็นปกติ ทั้งนี้ทางเรามีเจ้าหน้าที่คอยให้กับปรึกษาและแนะนำ หากต้องการจัดฟันแบบใส invisalign